BHV cursussen door NIBHV gecertificeerd

Ieder bedrijf of iedere organisatie met personeel zal één of meerdere Bedrijfshulpverleners moeten opleiden. Het is een onderdeel van de ARBO-wet om zo'n BHV organisatie in te stellen. Via risico-inventarisatie moet u hiervoor een plan maken. Goed opgeleide BHV-ers zullen in geval van calamiteiten goed kunnen optreden.

Taken BHV-er:

Verlenen van Eerste Hulp (spoedeisend en niet-spoedeisend)
Bestrijden van brand
Ontruiming

Duur opleiding

Een basis BHV opleiding duurt 2 dagen. Dit kan verdeeld worden over 4 dagdelen. Daarnaast is het noodzakelijk dat het lesboek, dat ruim tevoren wordt uitgereikt, voor aanvang van de cursus goed wordt doorgenomen.

Indeling 2-daagse cursus

1/2 dag Eerste Hulp + 1/2 dag Brand en Ontruiming.
1/2 dag Eerste Hulp + 1/2 dag Brand en Ontruiming + aansluitend examen!
In principe zit er tussen beide lesdagen 1 week. Deze week is bedoeld om de lesstof goed te bestuderen.

Op de tweede dag vindt ook het examen plaats. Het is een schriftelijk examen met multiple-choice vragen over het gedeelte Eerste Hulp en het gedeelte Brand en ontruiming. De praktijk wordt ook beoordeeld. Hiervoor worden competentieformulieren gebruikt. Wanneer u een voldoende scoort op praktijk en theorie ontvangt u een certificaat. De certificering gebeurt door "Edwin Pietersma Training & Advies.

Data


Klik hier
voor de data van de BHV cursussen